Regulamin

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecomess nie odpowiada za dokładność informacji zawartych na tej stronie. Zawartość oraz struktura strony Ecomess jest chroniona prawami autorskimi oraz innymi rozporządzeniami dotyczącymi ochrony własności. Rozpowszechnianie, bądź zmiany zawartości strony są zabronione. Zawartość strony nie może być kopiowana w celach komercyjnych, ani nie może zostać udostępniona osobom trzecim. Obrazy, które zostały udostępnione firmie Ecomess przez osoby trzecie są chronione prawami autorskimi.
Klauzula wyłączająca

ECOMESS stale sprawdza oraz uaktualnia informacje znajdujące się na stronie. Jednakże, pomimo dokładanych starań, rzeczywiste dane mogą być inne, niż podane na stronie. Dlatego tez ECOMESS nie zobowiązuje się ani nie daje żadnej gwarancji dotyczącej dokładności oraz poprawności informacji udostępnionych na stronie. Powyższe zastrzeżenia dotyczą również hiperłączy do innych stron, za których ochronę danych i zawartość ECOMESS nie jest odpowiedzialny.

Ponadto ECOMESS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawek udostępnionych informacji oraz danych w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Strony zawierające stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na opinii zarządu firmy i są obarczone ryzykiem oraz niepewnością. ECOMESS informuje, że nie zamierza, ani nie jest zobligowany do uaktualniania takich opinii.
Ochrona Danych

Na naszej stronie możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przechowywane i obrabiane tylko w takim zakresie jakiego będzie wymagało wysłanie oczekiwanej przez Ciebie informacji. ECOMESS zapewnia, że przechowywane dane osobowe są utajnione i nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

O NAS

Firma Ecomess Sp. z o.o.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów poprzez terminowe dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych z szerokiej oferty produktowej.

KONTAKT

ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz
woj. łódzkie
NIP: 725-204-38-63
REGON: 101076440
KRS: 0000383927


tel. +48 42 714 29 20
fax: +48 42 714 29 21
info@ecomess.pl

Skontaktuj się z nami