Serwis

Ecomess Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby dostarczać naszym klientom wyroby najwyższej jakości. Wszystkie oferowane urządzenia objęte są gwarancją producenta. W przypadku stwierdzenia awarii dostarczonych urządzeń prosimy o kontakt z naszym działem serwisu.

Kontakt:
tel. +48 42 714 29 30;
fax: +48 42 714 29 31;
info@ecomess.pl

 

OGÓLNE WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

  • Ecomess udziela Kupującemu gwarancji na okres ustalony w karcie gwarancyjnej towaru.
  • Ecomess zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych towaru lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancyjnym z przyczyn tkwiących w danym towarze.
  • Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez Kupującego wraz z wadliwym towarem poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej urządzenia oraz protokołu reklamacyjnego zawierającego opis wady.
  • Kupujący zobowiązuje się do przesyłania przedmiotu reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej. Inne formy transportu należy uzgodnić z Ecomess w formie pisemnej. W przypadku przesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez pisemnego uzgodnienia ze Sprzedającym Ecomess Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przesyłki lub obciążenia Kupującego kosztami przesyłki.
O NAS

Firma Ecomess Sp. z o.o.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów poprzez terminowe dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych z szerokiej oferty produktowej.

KONTAKT

ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz
woj. łódzkie
NIP: 725-204-38-63
REGON: 101076440
KRS: 0000383927


tel. +48 42 714 29 20
fax: +48 42 714 29 21
info@ecomess.pl

Skontaktuj się z nami